fon.bg

Правила

Сайтът fon.bg е онлайн услуга за публикуване на снимки, бележки и коментари. Забранено е публикуването на снимки и материали противоречащи на българското законодателство, като порнография, насилие, расова дискриминация, религиозни и етнически вражди, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица, материали, които съдържат търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, материали, които са обект на авторско право на трети лица, материали, съдържащи невярна информация или клевета и др., както и материали уронващи престижа на сайта и неговите организатори. Редакторите на сайта имат право да изтриват материали нарушаващи горните условия и противоречащи на елементарни естетически изисквания без да се уведомяват техните автори, както и да предоставят на съответните органи и засегнати страни наличната на сайта информация за нарушителя. При повече от едно нарушение, администратор на сайта ще спира достъп до сайта на потребители нарушаващи правилата. Публикуването на снимки и материали и тяхното обсъждане е възможно само след регистрация на потребителя. Когато качвате снимково съдържание във fon.bg Вие сте съгласни то да бъде споделяно от другите потребители на fon.bg.