fon.bg

Запазена марка

Сайтът fon.bg уважава всички притежатели на запазени марки. Част от нашата политика е да налагаме контролол над акаунти или други елементи във нашият сайт, нарушаващи запазени марки. В случай, че сте загрижен, че чуждо лице използва наименованието на вашата запазена марка, по некоректен начин, може да докладвате на екипа на fon.bg, чрез имейл.